dimecres, 28 de desembre de 2011

Tipus d'aprenentatge

Durant una sessió de TIC vam estar treballant sobre els diferents tipus d'aprenentatge. La metodologia per realitzar aquest treball va ser la divisió per grups de la classe, on cada un dels 5 grups va exposar un tipus d'aprenentatge:

  • Aprenetatge autònom: és aquella aprenentatge que parteix del fet d'aprendre per iniciativa pròpia. El qual s'adapta a les necessitats de l'alumnat i la creativitat i innovació. Per tant les TIC jugant un paper molt important, ja que tenen un ventall molt grans de recursos, els quals facilitant la seva autonomia.
  • Lifelong learning: és un aprenentatge que té lloc al llarg de la vida de la persona i que aquesta veu la necessitat d'anar renovant el seu coneixement. Des del punt de vista de les TIC, l'escola s'hauria de centrar en facilitar els recursos necessaris perquè els alumnes puguessin renovar el seu PLE
  • Aprenentatge entre iguals: aquest aprenentatge és el que es dona entre aquelles persones que es troben en el mateix nivell d'aprenentatge. El que cal destacar d'aquesta relació entre iguals és que ha de ser bidireccional. Les TICen aquest aprenentatge facilitan que l'alumne sigui conscient i responsable del seu creixement i rebi i doni els altrtres la informació l'atenció que reclama aquesta metodologia.
  • Educació formal, informal i no formal: L'educació formal és l'aprenentatge, és a dir, el que reben a l'escola, el qual té una estrucutra i un aqualificació final. L'educació informal és aquella que s'apren durant el dia a dia, per tant no té una estructura ni una qualificació. Per últim, l'educació no formal és aquella que no està planificada i que no és obligatòria perquè s'efectua durant el temps de lleure, i per tant fora de l'àmbit escolar. Amb tots aquests tipus d'aprenentatge, els mestres hem de ser conscients que el coneixement ja no es troba tan sols dins les quatre parets de l'escola, sino que la informació i l'aprenentatge el troben al carrer, a la televisió, en els videojocs, i que per tant el mestre ha de potenciar una aprenentatge el més significatiu possible.
  • Aprenentatge significatiu: parteix dels coneixements previs dels alumnes, els qual són modificats i ampliats. El rol de l'alumne és actiu, ja que ha de fer seus els conceptes nous i saber integrar-los en aquells antics. Per últim destacar que l'estudiant ha de saber per què li serveix o per quin motiu realitzant aquella activitat.
  • Aprenentatge situat: relaciona l'aprenent amb el seu entorn i la resta d'alumness del seu voltant. La característica principal d'aquest aprenentatge és que resolen problemes i conflictes actuals, reals a través del treball cooperatiu. Aquest aprenentatge està molt relacionat amb les metàfores de l'ordinador
  • Aprenentatge invisible: Som conscients de tot el que aprenem? És la pregunta que resumeix aquest aprenentatge, el qual es defineix com aquell aprenentatge que no som conscients que el tenim.
  • Learning by doing: aprenem fent. Aquesta teroia es defensa mitjançant que l'alumne aprenen a partir de la pràctica corregint els seus propis errors. Per tant les TIC han de facilitar recursos perquè els alumnes puguin anar fent i construint mitjançant els seus propis errors.

Conéixer, participar i veure, a grans trets, els pricnipals tipus d'aprenentatge, és essencial per poder orientar als futurs mestres cap a on volen que sigui la seva metodologia de treball. Així doncs, hem de poder defensar i veure els avantatges i inconvenients amb la nostra tasca a l'aula per poder millorar-la i adequar-la a les necessitats dels alumnes


Fonts consultades 


http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/prinia/uploads/documentos/jverdaguer_pcc.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.xtec.cat%2Fcrp-granollers%2F5tp%2Fdocuments%2Fflecha2.doc&ei=I3_rT4eoGsqmhAfxgoXTBQ&usg=AFQjCNF3-_erPT6IaHxycxtvA5plfWhKGQ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada