dimarts, 27 de desembre de 2011

Teories de l'aprenentatge. El constructivisme


ConstructivismeLa pàgina ticteories resumeix les idees principals del constructivisme i els seus principals autors. Les idees a destacar són aquestes: 
El constructivisme és un model ensenyament- aprenentatge segons el qual el coneixement queda suportat sobre experiències i coneixements passats, i és va assimilant en funció de l’ importància que aquests té per a la persona.

L’individu és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge.
És una experiència personal basada en coneixements previs que es van construint i reconstruint com un sistema d’arquitectura que es va edificant a partir dels seus fonaments.

Des d'aquesta teoria el coneixement es pot anar generant utilitzant eines com la creativitat i la imaginació i diferents estratègies didàctiques d'aprenentatge.
L'aprenentatge queda integrat en els esquemes cognoscitius quan el material d'aprenentatge es relaciona de forma significativa amb allò que ja saben donant-se un procés d'activació que encamina a obtenir un aprenentatge significatiu.
L'aprenentatge significatiu es justifica per la necessitat de les persones per assimilar el coneixement des de la base de la comprensió i l'ús que es faci d'aquest aprenentatge.


D' acord amb Piaget, el principal objectiu de l'educació, és crear homes que siguin capaços de fer coses noves no simplement de repetir el que altres generacions han fet; homes que siguin creatius, inventors i descobridors.
La segona meta de l'educació és la de formar ments que siguin crítiques, que puguin verificar i no acceptar tot el que se'ls ofereix.

L’aprenentatge en línia es recolza en una pedagogia constructivista en la qual l’aprenentatge col•laboratiu juga un paper important. La teoria constructivista s’enfoca en la construcció del coneixement a través d’activitats basades en experiències riques en context. El constructivisme ofereix un nou paradigma per aquesta nova era de la informació motivada per les noves tecnologies que han sorgit en els últims anys. Amb l’arribada d’aquestes tecnologies, sorgeixen les wikis, xarxes socials, fòrums, blogs... on els estudiants no només tenen accés a un món d’informació il•limitada de manera instantània, sinó que també se’ls ofereix la possibilitat de controlar a ells mateixos la direcció del seu propi aprenentatge. A continuació detallem cadascuna d'aquestes eines:
- Xarxes socials: Funcionan com a continuació de l'aula presencial i permet l'ampliació de la interacció entre alumnes i professors on es comparteixen arxius multimèdia, informació, opinions... de forma que es gestiona i es crea la pròpia xarxa entre els participants. Solen estar formades per grups de persones unides per uns temes, valors u opinions... i intercanvien informació al respecte.
- Wiki: Pàgina web col·laborativa sobre un tema. l'alumnat va creant informació i estructura el seu coneixement. Desprès es consulta diferents fonts i amb la utilització de diverses eines, redacta el que ha creat i ha après i la forma de com ho ha fet. Fomenta el sentiment de pertinença a un grup ja que crea una identitat social que engresca, motiva i estimula cap a l'autoaprenentatge. A més a més millora les habilitats d'escriptura, gramàtica i ortografia ja que ha de ser redactat per l'alumnat i després llegit pel professor i resyta de companys. No cal buscar exemples de wikis ja que el present treball ho és.
- Blog: és un espai de comunicació on cada participant pot expressar els seus pensaments i idees respecte a un tema que interessa al grup. Promou la reflexió personal i el diàleg entre els usuaris. Fomenta igualment les habilitats lingüístiques. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada