dimecres, 28 de desembre de 2011

Pissarres digital interactives


Com que hi han hagut dos grups que han paralt sobre les pissares digitals interactives (PDI) les he ajuntat en aquest resum

Grup: Alba Mayol, Ethel Nogués, Marta Pintos i Helena Vall.


Aquest grup va parlar sobre els diferents tipus de pissares digitals (electromagnètica, infraroja, resistiva i òptica). On van utilitzar com a suport el Prezi. A continuació van fer una recollida d'informació sobre la nostre experiència durant la nostre estada de pràctiques a les esocles amb les pissares digitals.
Per finalitzar van fer una pràctica guia sobre el funcionament de la pissara digital de l'aula d'informàtica de la universitat.

Com a opinió personal sobre les PDI, crec que és un recurs que ens possibilita un canvi dràstic en el paper de l'alumne i de la dinàmica de l'aula, ja que passem de tenir un nen passiu a un d'actiu, on interactua amb els seus companys i amb els recursos TIC.
No obstant a la meva escoal de pràctiques vaig poder veure que els nens no utilitzaven gaire aquest recurs.

Grup: Regina Beltran, Estel Gamisans, Tamara Herrera i Helena Prim

La seva exposició consisitia en la utilització de les pissarres digitals per ensenyar llengües.
Durant la seva exposició han realitzat diferents activitats amb el suport de la PDI:
  1. Com si fos un llibre i anar subratllant les idees més importants.
  2. Escriure un conte en anglès
  3. Resoldre endavinalles
  4. Relacionar parts del cos amb el seu nom amb anglès
Tot seguit ens han parlat sobre la pàgina web Alexandria, una web on podem trobar tot un conjunt de recursos per utilitzar amb la PDI, i que estan ordenats per matèria i curs.
Com he dit anteriorment, crec que les pissarres digitals suposen un abans i un desprès pel que fa a la metodologia de les classes ja que canvien els rols de l'aula que estaven establerts.
No obstant crec que exemplificar amb una matèria o temàtica en concret m'ha permés fixar-me i veure exemples de com treballar un aspecte
Personalment, les PDI representen per a mi l'eina més rellavants per parlar de l'integració de les TAC  a l'aula, potser perquè és la que més resó té i la que més coneixement, però també perquè ens permet veure i fer realitat el somni d'un altre tipus d'educació.
En aquest video penjat per l'Adrià podem veure exemples de la convivència tan de mestres com d'alumnes amb el seu dia a dia amb la pissarra digital interactiva.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada