dilluns, 26 de desembre de 2011

Les comunitats virtuals d'aprenentatge


Una comunitat virtual d'aprenentatge la podem definir com la vinculació d'un o diversos grups d'individus que interactuen entorn de temes d'interès, mitjançant ordinadors i xarxes en forma continua. Aquestes persones es caracteritzen per tenir una capacitat autònoma per comprometre's en un procés d'aprenentatge continu, on l'intercanvi i flux de la informació constitueix un element central, com a recurs didàctic i fins i tot com a instrument de gestió del coneixement.

També trobem l'entorn virtual d'aprenentatge (EVA), virtual learning environment (VLE) en anglès, és un programari específicament dissenyat per facilitar l'ensenyament-aprenentatge utilitzant sistemes informàtics.
En general es tracta de sistemes que treballen en un entorn web i que possibiliten la comunicació entre els diferents subjectes del fet educatiu (entre el professorat, entre l'alumnat i entre el professorat i l'alumnat).
Els EVA permeten al professorat presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les qualificacions.
L'alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l'alumnat.
Un dels EVA més utilitzats, fet amb programari lliure, és Moodle que disposa d'una activa comunitat en català.


Com a opinió personal, crec que la comunitat virtual d'aprenentatge no s'ha creat al voltant de l'assignatura degut, a que potser, teniem diferents objectius o interessos .
També perquè no estem acostumats a tenir o realitzar un treball tan autónom, i que estem més actosumats a treballar a partir d'unes directrius, les quals hem d'assolir al final de l'assignatura.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada