dimecres, 28 de desembre de 2011

Les Tic i l'educació inclusiva


Grup: Mónica De Haro, Maria Garcia, Eva Ladevesa i jo, Mònica Gutiérrez

El nostre treball explica com les TIC ajudan a les persones amb necessitats educatives especials i a la seva inclusió pel que fa a l'àmbit escolar.
Vam crear una pàgina web, la qual cosnta d'un marc teòric on es defineix les diferents discapcaitats, en especial la visual, i del recull de pàgines web amb recursos per treballar les diferents discapacitats. També hi ha una part pràctica on hi ha un anecdotari, un canal de youtube amb els videos del centre de Joan Amades, i el jaws, un programa amb el qual els companys havien d'experimentar. També vam fer una menció especial a la pàgina web ecomlab, ja que és una pàgina molt recomanable per introduir aquest tema etnre els nens perquè té jocs, preguntes... que facilitaran la seva comprensió
El jaws és un programa que ajuda a les persones amb discapacitats visuals a utilitzar l'ordiandor, ja que els llegeix els que escriuen i el que hi ha la pantalla.

Crec que la millor forma de fer conscient a la gent de la necessitat d'adaptar les TIC a les gent amb NEE, és que experimentin i es posin a la seva pell, per això vam decidir utilitzar aquest programa, el Jaws.
Tenir una pàgina web on recollir alguns dels recursos que facilitin aquetsa inclusió a l'aula, van creure que ens seria molt útil pel dia de demà, ja que no sabem mai què ens trobarem.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada